Adeus ás armas

Adeus ás Armas: Que foi do pacifismo; VV.AA. OBenComún, Decembro 2022

Licencia de Creative Commons  Licenza Creative Commons

 DL: C1946-2022 | ISBN: 978-84-09-46493-7

Impresión: Tórculo Artes Gráficas; Coordinación: Manuel Dios Diz; Edición: Xoán Hermida / Patricia de la Fuente

 Portada AasA - final ok 3

 Ver o artigo de Xoan Hermida para o libro "Adeus ás Armas" pdf20_anos_do_nacemento_da_Cidadanía_Global

Ler máis...

A crise ucraína e a paz perpetua

A crise ucraína e a paz perpetua; Revista Grial; nº 234; abril - xuño 2022

GRIAL-234

 Ver aqui pdfGRIAL_234_X_Hermida_A_Crise_Ucraniana

A nova política en Galicia

A nova política en Galicia; Revista Grial; nº 232; outubro-decembro 2021

GRIAL-232

Ver aqui pdfGRIAL232_X_Hermida_Nova_Politica

A saida da encrucillada

A Saida da encrucillada;  Obencomún, 2021

Sacauntos Cooperativa Gráfica

DL: C 658-2021

ISBN: 978-84-123275-6-4

 

libro 2

 

A Saída da Encrucillada. Epitafio para a 'nova política' en Galicia no marco da pandemia antidemocrática; aborda as contradicións de nacemento, incluídos erros tácticos e apostas estratéxicas, que determinaron a (auto) destrución das novas estruturas de intervención política nun breve período de tres anos, como antesala do que posteriormente está a ocorrer a nivel estatal.

Ler máis...

Galicia no labirinto da nova política

Galicia no labirinto da nova política, de Nunca Máis ás Mareas; Editorial Galaxia, xullo 2018.

© Xoán Hermida González, 2018 

 © EDITORIAL GALAXIA, S. A., 2018 

 ISBN: 978-84-9151-185-4 
Depósito legal: VG 396-2018

Galicia no labirinto da nova poliìtica Página 1

En editorialgalaxia.gal/materiais, as lectoras e lectores teñen á súa disposición o documento “Cartografías. Estudo comparado: movementos e redes”.  

[Re]pensar a democracia

[Re]Pensar a democracia; VV.AA. OBenComún, Setembro 2017

Licencia de Creative Commons  Licenza Creative Commons

DL: C1015-2017 |  ISBN: 978-84-697-4104-7

Capa Repensar a esquerda

Ver o artigo de Xoan Hermida para o libro "[Re]pensar a democracia" pdfProceso constituinte e nova democracia

 Capítulos e autoras: 

Filosofía da democracia - Juan Carlos Fernández Naveiro 

Proceso constituínte e nova democracia - Xoán Hermida González 

Rescatar a democracia desde os concellos do cambio - Laia Ortiz Castellví e Sergio de Maya García

Todo o trabalho é produtivo: economias de abundância e da sobriedade - Teresa Cunha

Os movementos veciñais e o dereito á cidade nunha democracia participativa - Luís Villares Naveira

Ler máis...