Galicia Solidaria

Galicia Solidaria; VV.AA, Editorial Xerais, Abril 2009

Ver artigo de Xoán Hermida files/Comercio_Xusto_na_encrucillada.pdf

Ver reseña http://www.xerais.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=2110565&id_sello_editorial_web=13&id_sello_VisualizarDatos=13

 

Conversas con:

Conversas con: ( VV.AA. ); Xunta de Galicia; 2008

"Os retos do mundo de hoxe e a construcción dun modelo de desenvolvemento con xustiza" de Xoán Hermida

ver prersentación en files/65-d-CV_comercio_xusto.jpg